LCG Network

 

LCG Energy is able to offer its services at pan-India level through the extensive network spread out in most of the major cities of the country. With the help of associates abroad, LCG can also take up assignments in other countries. A select list of Advisers and Associates is as follows:

S. N Name S. N Name
1 Surathu Ramesh 27 Mallikarjun A. Kambalyal
2 R. V. Ramana Rao 28 Nand Lal Singh
3 Ulhas Vajre 29 Dr. K. V. Unninarayanan
4 N. K. Maheshwari 30 Arun H  Radke
5 R. R. Garg 31 Asha D Shendge
6 Shaikh Shamser Ali 32 Mohammad Abul Kalam
7 M. Kumaravelu 33 S. R. Awasthi
8 Arvind Bhalerao 34 Mahesh Aggarwal
9 G. Vijayaraghavan 35 Kuntal Kumar Mitra
10 Chandra Kumar Sharma 36 Sameer R. Khedikar
11 Ashish Golwalkar 37 H. D. Motiramani
12 Nadimkhan Pathan 38 YadRam Baghal
13 Tarapada Pyne 39 Mahesh S Kotian
14 Juned Ulhaq Ansari 40 Kedar C Khamitkar
15 Yogesh J Totla 41 O. S. Jhavar
16 Dr. Paritosh Nandi 42 Amit V Datarkar
17 Alok Chandra Gupta 43 Suresh R Dalvi
18 Sanjiv Vijay Naidu 44 Rajesh N Nagpure
19 Madhu Pathanipadam 45 T. Shriniwas
20 D. Vasudevan 46 M. V. Krishnudu
21 D.  Sampath Kumar 47 Abhishek R Bagla
22 Ganesh Babu 48 Pankaj Singh
23 N Ananth Shandilya 49 Ashok Kumar
24 Vijay Kumar  Gupta 50 Anil Sood
25 Govind Sharma 51 R. Ramakrishna Rao
26 Dwarak Nath Sathyamurthy 52 S. Kannan

.

Share